info@totarbres.com

info@totarbres.com

607 613 732

info@totarbres.com

607 613 732

info@totarbres.com

607 613 732

ESPECIALISTES EN

MANTENIMENT I GESTIÓ DE L’ARBRAT

DESCOBREIX EN QUÈ US PODEM AJUDAR

ELS NOSTRES Serveis

SERVEI DE

PODA

REALITZEM LA PODA MÉS ADEQÜADA PER CONCILIAR ELS OBJECTIUS DEL CLIENT AMB LA RESPOSTA DE L’ARBRE. D’AQUESTA MANERA OBTENIM ARBRES SANS I SEGURS EL MÀXIM D’ANYS. CONCRETAMENT PARLEM DE:

PODA DE FORMACIÓ

En arbres joves. Potenciem una bona estructura en funció de l’espècie i l’ubicació de l’exemplar.

PODA DE MANTENIMENT

Eliminació de branques seques, trencades, excessivament llargues. La majoria de problemes estructurals d’un arbre són conseqüència de no revisar i fer una poda de manteniment adequada. Aquest manteniment hauria de ser efectuat pernun arborista com a mínim cada 5 anys.

PODA D’INTERFERÈNCIA I SERVITUD

Eliminació de branques que interfereixen amb infraestructures tals com cables de serveis públics, façanes, teulades, carrers,…

PODA DE REDUCCIÓ DE CAPÇADA

Reduïm el volum de capçada per fer l’arbre menys pesat, més baix i/o més estret en casos de risc de fractura o caiguda o simplement perquè l’arbre no disposa de prou espai al voltant. Cal un posterior manteniment.

PODA DE REESTRUCTURACIÓ

S’executa en arbres desestructurats i malmesos per antigues accions de poda incorrectes o per causes naturals (trencaments per vent, neu,..). Aquesta poda pretén reformar la capçada i tornar a obtenir l’estabilitat mecànica i fisiològica de l’arbre.

PODA D’ATRINXERAMENT

En casos molt particulars podem realitzar aquests tipus de poda basada en esquinçar branques grosses que estan morint. Imitem els processos natural de trencament de branques quan un arbre va baixant la seva capçada per decrepitud.

PODA DE FORMACIÓ EN FRUITERS

Segons els objectius i forma de collita obtarem per una estructura o una altra.

PODA DE RESTAURACIÓ DE FRUITERS

A vegades és possible recuperar la producció en fruiters que han estat abandonats. Progressives podes poden aconseguirho.

SERVEI DE

TALA

Realitzem la tala controlada en tots els casos. Quan no és possible la tala des del terra es tala en seccions, de dalt a baix.

Una altra pràctica habitual és lligar aquestes seccions per controlar encara més la seva trajectòria.

És l’aspecte més perillós de la nostra feina normalemnt eliminem arbres que estan molt a prop de cases, cablejats, o altres àrees sensibles. Per això la tala d’arbres requereix de una considerable capacitació i experiència per realitzar la feina amb èxit.

A Tot Arbres estem altament qualificats per dur a terme aquestes operacions amb el màxim de seguretat i eficiència.

RECOMANEM TALAR UN ARBRE QUAN:

ALTRES Serveis

Ens encarraguem de la millor manera de gestionar les restes vegetals.

Oferim la retirada completa i transport fins a la planta de compostatge, l’aprofitament per llenyes, o la trituració.

Hi han casos en que per mantenir el patrimoni arbori cal extremar la seguretat.

Reforçar estructuralment una arbre pot ser necessari quan existeixen defectes que no es poden corretgir mitjançant la poda.

Això ho aconseguim amb la instalació de sistemes de subjecció i ancoratge certificats disenyats específicament pel treball amb arbres.

Valorem els costos de manteniment per gestionar adequadament els arbres. És millor mantenir-lo o substituir-lo?.

Detectem problemes estructurals (biomecànics) tals com unions febles, escorça inclosa, xancres. Problemes de salut; malalties, insectes, compactació d’arrels.

Analitzem el vigor de l’arbre i la seva capacitat de reacció. Proposem solucions per cada cas. Redactem informes d’arbrat per a la seva present i futura gestió.

Un arbre equivocat en un lloc erroni pot ser l’inici de futurs problemes, tals
com plagues, malalties, creixament massa pobre o massa vigorós.

Cal tenir en compte aspectes com l’espai que disposem, el clima, el sòl, l’orientació,
el manteniment. Així com l’objectiu de plantació (ombra, humitat, tipus de
fusta,…).

T’ajudem a escollir l’espècie adequada i a plantar-la amb total seguretat
per evitar posteriors descalçaments o inclinacions no desitjades.

Aplicació de substàncies i/o trampes ( bacteris, feromones,…) per tal de controlar certs problemes de plagues i malalties; erugues, fongs, insectes.

Realitzem actuacions silvícoles tals com desbrossades, aclarides o aprofitaments forestals.

Realitzem treballs amb finalitats científiques, per exemple; extracció de llavors, paràsits, observació de nius, mostres de capçada. Adaptem els nostres recursos als requeriments de cada projecte.

Servim a empreses de jardineria per executar aquelles feines en arbrat que s’escapen de les seves possibilitats, oferint un servei efectiu i amb els estàndars de qualitat i seguretat més recents. Els seus clients estaran contents.

Hola, som Tot Arbres.

La decisió de contractar un arborista no s’ha de prendre a la
lleugera. El manteniment adequat de l’arbrat és una inversió que
pot donar un rendiment substancial en el futur.

Els arbres ben cuidats són atractius i poden afegir un valor
considerable a les propietats, mentre que els arbres mal atesos poden esdevenir una irresponsabilitat significativa.

La poda i tala d’arbres poden ser feines perilloses. El treball en els arbres ha de ser realitzat per persones amb l’entrenament i l’equip necessaris per treballar de forma segura.

ESTEM ENTRENATS I EQUIPATS PEL TREBALL

EN QUALSEVOL TIPUS D’ARBRE

TOT ARBRES som una empresa especialistes en el mantenimient i la gestió de l’arbrat. El nostre equip compta amb una àmplia experiencia i formació.

Escollim en cada cas la millor forma d’accés a l’arbre i retirada de les parts. Fem ús de les tècniques de trepa (arnés, cordes,…), plataforma elevadora, o altres mètodes mecànics.

Actuem segons una prevenció de riscos oferint les màximes garanties de seguretat.

Disposem d’una pòlissa de responsabilitat civil per danys a persones i propietats específica pel nostre tipus de feina. I tramitem permisos i llicències per executar la feina en cas que sigui necessari.

CERTIFICATS Y ASSOCIACIONS

ESTEM CERTIFICATS

AMB QUI TREBALLEM

ELS NOSTRES Clients
TESTIMONIS

CONTACTE

Sol·licita pressupost